蒙姓氏怎么读(蒙姓氏怎么读音是什么)

蒙姓氏怎么读
拼音标注《百家姓》

zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng

赵 钱 孙 李 , 周 吴 郑 王 。

féng chén chǔ wèi jiǎng shěn hán yáng

冯 陈 褚 卫 , 蒋 沈 韩 杨 。

zhū qín yoú xǔ hé lǚ shī zhāng

朱 秦 尤 许 , 何 吕 施 张 。(龙)

kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng

孔 曹 严 华 , 金 魏 陶 姜 。

qī xiè zōu yù bǎi shuǐ dòu zhāng

戚 谢 邹 喻 , 柏 水 窦 章 。

yún sū pān gě xī fàn péng Láng

云 苏 潘 葛 , 奚 范 彭 郎 。

lǔ wéi chāng mǎ miáo fèng huā fāng

鲁 韦 昌 马 , 苗 凤 花 方 。

yú rén yuán liǔ fēng bào shǐ táng

俞 任 袁 柳 , 酆 鲍 史 唐 。

fèi Lián cén xuē léi hè ní tāng

费 廉 岑 薛 , 雷 贺 倪 汤 。

téng yīn Luó bì hǎo wū ān cháng

滕 殷 罗 毕 , 郝 邬 安 常 。

yuè yú shí fù pí biàn qí kāng

乐 于 时 傅 , 皮 卞 齐 康 。

wǔ yú yuán bǔ gù mèng píng huáng

伍 余 元 卜 , 顾 孟 平 黄 。(朴)

hé mù xiāo yǐn yáo shào zhàn wāng

和 穆 萧 尹 , 姚 邵 湛 汪 。(伊、谌)

qí máo yǔ dí mǐ bèi míng zāng

祁 毛 禹 狄 , 米 贝 明 臧 。

jì fú chéng dài tán sòng máo páng

计 伏 成 戴 , 谈 宋 茅 庞 。

xióng jǐ shū qū xiàng zhù dǒng liáng

熊 纪 舒 屈 , 项 祝 董 梁 。

dù ruǎn Lán mǐn xí jì má qiáng

杜 阮 蓝 闵 , 席 季 麻 强 。

jiǎ lù lóu wēi jiāng tóng yán guō

贾 路 娄 危 , 江 童 颜 郭 。

méi shèng Lín diāo zhōng xú qiū luò

梅 盛 林 刁 , 钟 徐 邱 骆 。

gāo xià cài tián fán hú líng huò

高 夏 蔡 田 , 樊 胡 凌 霍 。

yú wàn zhī kē zǎn guǎn lú mò

虞 万 支 柯 , 昝 管 卢 莫 。

jīng fáng qiú miào gān xiè yīng zōng

经 房 裘 缪 , 干 解 应 宗 。

dīng xuān bēn dèng yù shàn háng hóng

丁 宣 贲 邓 , 郁 单 杭 洪 。

bāo zhū zuǒ shí cuī jí niǔ gōng

包 诸 左 石 , 崔 吉 钮 龚 。

chéng jī xíng huá péi lù róng wēng

程 嵇 邢 滑 , 裴 陆 荣 翁 。

xún yáng yú huì zhēn qū jiā fēng

荀 羊 於 惠 , 甄 曲 家 封 。

ruì yì chǔ jìn jí bǐng mí sōng

芮 羿 储 靳 , 汲 邴 糜 松 。

jǐng duàn fù wū wū jiāo bā gōng

井 段 富 巫 , 乌 焦 巴 弓 。

mù kuí/wěi shān gǔ chē hóu fú péng

牧 隗 山 谷 , 车 侯 宓 蓬 。(候)

quán xī bān yǎng qiū zhòng yī gōng

全 郗 班 仰 , 秋 仲 伊 宫 。

nìng qiú luán bào gān tǒu lì róng

宁 仇 栾 暴 , 甘 钭 厉 戎 。

zǔ wǔ fú liú jǐng zhān shù lóng

祖 武 符 刘 , 景 詹 束 龙 。

yè xìng sī sháo gào lí jì bó

叶 幸 司 韶 , 郜 黎 蓟 薄 。

Yìn sù bái huái pú tái cóng è

印 宿 白 怀 , 蒲 邰 从 鄂 。

suǒ xián jí lài zhuó lìn tú méng

索 咸 籍 赖 , 卓 蔺 屠 蒙 。

chí qiáo yīn yù xū nài/néng cāng shuāng

池 乔 阴 鬱 , 胥 能 苍 双 。

wén shēn dǎng zhái tán gòng láo páng

闻 莘 党 翟 , 谭 贡 劳 逄 。

jī shēn fú dǔ rǎn zǎi lì yōng

姬 申 扶 堵 , 冉 宰 郦 雍 。

xì qú sāng guì pú niú shòu tōng

卻 璩 桑 桂 , 濮 牛 寿 通 。

biān hù yān jì jiá pǔ shàng nóng

边 扈 燕 冀 , 郏 浦 尚 农 。

wēn bié zhuāng yàn chái qú yán chōng

温 别 庄 晏 , 柴 瞿 阎 充 。

mù lián rú xí huàn ài yú róng

慕 连 茹 习 , 宦 艾 鱼 容 。

xiàng gǔ yì shèn gē liào yǔ zhōng

向 古 易 慎 , 戈 廖 庾 终 。

jì jū héng bù dū gěng mǎn hóng

暨 居 衡 步 , 都 耿 满 弘 。

kuāng guó wén kòu guǎng lù quē dōng

匡 国 文 寇 , 广 禄 阙 东 。

ōu shū wò lì yù yuè kuí lóng

欧 殳 沃 利 , 蔚 越 夔 隆 。

shī gǒng shè niè cháo gōu áo róng

师 巩 厍 聂 , 晁 勾 敖 融 。

lěng zī xīn kàn nā/nuó jiǎn ráo kōng

冷 訾 辛 阚 , 那 简 饶 空 。

zēng wú shā niè yǎng jū xū fēng

曾 毋 沙 乜 , 养 鞠 须 丰 。

cháo guān kuǎi xiāng zhā hòu jīng hóng

巢 关 蒯 相 , 查 后 荆 红 。

Yóu zhú quán lù gě/gài yì huán gōng

游 竺 权 逯 , 盖 益 桓 公 。

mò qí sīmǎ shàng guān ōu yáng

万俟 司马 , 上官 欧阳 。

xià hóu zhū gě wén rén dōng fāng

夏侯 诸葛 , 闻人 东方 。

hè lián huáng fǔ yù chí gōng yáng

赫连 皇甫 , 尉迟 公羊 。

tán tái gōng yě zōng zhèng pú yáng

澹台 公冶 , 宗政 濮阳 。

chún yú chán yú tài shū shēn tú

淳于 单于 , 太叔 申屠 。

gōng sūn zhòng sūn xuān yuán líng hú

公孙 仲孙 , 轩辕 令狐 。

zhōng lí yǔ wén zhǎng sūn mù róng

钟离 宇文 , 长孙 慕容 。

xiān yú lǘ qiū sī tú sī kōng

鲜于 闾丘 , 司徒 司空 。

qí guān sī kòu zhǎng dū zǐ jū

丌官 司寇 , 仉督 子车 。

zhuān sūn duān mù wū mǎ gōng xī

颛孙 端木 , 巫马 公西 。

qī diāo yuè zhèng rǎng sì gōng liáng

漆雕 乐正 , 壤驷 公良 。

tuò bá jiá gǔ zǎi fǔ gǔ liáng

拓跋 夹谷 , 宰父 谷梁 。

jìn chǔ yán fǎ rǔ yān tú qīn

晋楚 闫法 , 汝鄢 涂钦 。

duàn gān bǎi lǐ dōng guō nán mén

段干 百里 , 东郭 南门 。

hū yán guī hǎi yáng shé wēi shēng

呼延 归海 , 羊舌 微生 。

yuè shuài gōu kàng kuàng hòu yǒu qín

岳帅 缑亢 , 况郈 有琴 。

liáng qiū zuǒ qiū dōng mén xī mén

梁丘 左丘 , 东门 西门 。

Shāng móu shé nài bó shǎng nán gōng

商牟 佘佴 , 伯赏 南宫 。

mò hǎ qiáo dá nián ài yáng tóng

墨哈 谯笪 , 年爱 阳佟 。

dì wǔ yán fú

第五 言福 , 百 家 姓 终 。

你姓什么?其实“姓”自秦汉以后把本来分开的“姓”和“氏”合为一体了。姓氏能体现人的血脉传承。

古人有姓,是一个大部落的共有“姓”,而随着部落分支的移动变迁,姓下面产生不同的“氏”。有时候父子两个就会有不同的氏。比如:姜太公姓姜,叫姜尚。他的氏是吕,所以也叫吕尚。后来他有一个孙子因为功劳大被王封邑在“高”这个地方,他孙子的儿子为了纪念父亲,改自家的氏为高。

古人姓氏名字有点复杂,了解一下对学习古文化有帮助。古人有姓有氏,虽然后来姓氏合一,但追溯源头就能发现祖先到子孙的发展过程。古人有姓,小时候有乳名,长大了有名,有字,可能还有外号、自号(因为名字是父辈起的,不敢改,就自己弄一个号),有的人死了还有皇帝给的谥号,也有私自给去世的人谥号的。比如宋朝大学问家范仲淹:姓姬(黄帝部落的姓),在周朝为唐杜氏,后代做官,以官名定氏为士,再后来后代有人在晋国做官,封地在范邑,后代又改氏为范了。范仲淹,姓范,名仲淹,字希文。范仲淹幼年丧父,母亲改嫁长山朱氏,曾更名为朱说。去世后皇帝赐谥号“文正”。所以,范仲淹是范希文,也是范文正公。所以,古人介绍范仲淹可能会这样说:范文正公仲淹字希文……古代皇帝的谥号更可怕,比如乾隆:乾隆是年号,他名叫爱新觉罗·弘历,死后谥号“法天隆运至诚先觉体元立极敷文奋武孝慈神圣纯皇帝”,庙号高宗。

古代还有家谱,现在有些人家还有,并一直遵循家谱字辈起名字。比如号称天下第一家族谱的孔氏字辈,前边的不讲,从六十五代开始:希(士)、言(伯)、公(文)、彦(朝)、承(永)、宏(以)、闻(质)、贞(用)、尚(之)、衍(茂)。清乾隆五年(公元1740年)二月十七日定十字(自六十六代至七十五代): 兴(起)、毓(钟)、传(振)、继(体)、 广(京)、昭(显)、宪(法)、庆(泽)、 繁(羽)、祥(瑞)。清道光十九年(公元1839年)定十字(自七十六代至八十五代):令、德、维、垂、佑,钦、绍、念、显、扬。  后来,孔子七十六代孙衍圣公孔令贻,报当时的北洋政府批准,又续了二十字:  建、道、敦、安、定,懋、修、肇、彝、常,裕、文、焕、景、瑞,永、锡、世、绪、昌。这二十个字,定下了孔子第八十六代孙至一百零五代孙的行辈。

中国的姓氏可不止这500个,中国人见于文献的姓氏有5662个,其中单姓3484个,复姓2032个,三字姓146个。有些姓氏很有趣,不妨看看。

以动物为姓氏的:马、牛、猪、龙、虎、鹿、熊、鸭、鸽、羔、羊、鲍。还有狗氏,汉朝有名人狗未央。西晋还有一个人叫狗剑。汉朝还有姓豚的,叫豚少公。后秦姚苌的皇后姓蛇。明朝还有姓鸡,叫鸡时。西汉功臣平东将军蛾青,为春秋晋大夫蛾析之后。蚁姓,我大学同学就有一个,叫蚁文钊。

以植物为姓氏的:李、杨、柳、桑、林、梅、叶、兰、根、枝、花、果、柴、草、麦、麻、稻、桃、桂、松、柏、谷、粟、枣、茶。

以方位做姓氏的:上、左、右、后、东、东方、西、西方、南、北、中。

更神奇的你知道吗?一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、百、千、万、亿、兆,都是姓。第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八,都是姓。

你还知道哪些有趣的姓氏呢?

本文来自网络,不代表站播网。转载请注明出处:https://www.zbipp.com/a/16548.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2022年5月10日09:39 上午9:39
下一篇 2022年5月10日09:45 上午9:45

相关推荐

 • 成字的笔顺怎么写(成字的笔顺怎么写成字)

  成字的笔顺怎么写 新京报讯(记者 戚望)“眼睛注视着这个方块……”新春来临之际,天津大学神经工程团队的研究生刘洋、罗睿心坐在电脑前,头戴仪器,用眼睛盯住视图书写板上的黑点,聚精会神地“完成一件大事”。 电脑的另一端,连着一条机械臂,机械臂末端装有一支毛笔。两名学生运用脑电波操作了智能机械臂,合作书写了一张“福”字,为大家送上天大的科技“福”。 机械臂一笔一划…

  2022年5月16日09:52
  16200
 • 经典的序言范文(经典的序言范文150字)

  经典的序言范文(经典的序言范文150字) 文/张福献 图片/来自网络 屈指数来,我们一家子迁入新院子的时间已经有18年之久了,“新院子”已经算不上新了。我家院子坐落在县城的东部,小区的名字叫做聋哑学校家属院,前后共两排。我家恰位于前一排,从西面数第二户院落就是我的家。 那时,娘还健在,双鬓斑白的她已经年逾70了,身体很硬朗,只是体力却已经是不支了。我和妻子商…

  2022年4月11日15:58
  45000
 • 十元店利润究竟有多大(十元店经营模式解析)

  在当日社会高速发展的浪潮之中,各行各业生存和机遇并存。对于许多创业者来说,前期投入小回报率大的行业自然受欢迎。作为近年来比较受消费者喜爱的十元店,自然成为了最好的创业选择。那么十元店究竟有多赚钱呢? 十元店的主要策略是走薄利多销的路线,商品定价10元到100元不等,其中10元左右的商品占70%以上,而且商品种类繁多,应有尽有,满足各种不同需求的顾客的需求,打…

  2022年4月3日13:35
  20400
 • 摄像头监控哪个品牌好(摄像头监控品牌排行榜前十名)

  摄像头监控哪个品牌好 一般情况下,我们在安装监控的时候,建议录像机和摄像头使用同一个品牌,但在实际安装过程中,特别是在给客户维修监控的情况下,就会出现摄像头和录像机不是同一个牌子的情况,今天我们来说一下华为的监控摄像头怎么接到其他品牌的录像机上的方法。 1、华为摄像头默认IP地址:192.168.0.120,如果接入的局域网有路由器的话,这个地址可能会变,以…

  2022年5月13日10:49
  15600
 • 加薪理由 简单精辟(员工申请加薪理由 简单精辟)

  加薪理由 简单精辟 跟公司谈加薪,是一件令人头疼的事情,职场上有许多人都曾遇到过这样的苦恼。 我们总是期待着公司能主动给自己加薪,可左等右等,等了大半年都过去了,公司还是没有给自己加薪,这该怎么办才好? 是继续等待,还是主动申请,或者干脆不干了?别着急,与钱有关的事情,都请你要耐心地做好准备。 在你做出决定之前,先看看这3件事都做好了吗: 1、公司的机制是否…

  2022年5月7日10:28
  19400

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

400-800-8888

在线咨询: QQ交谈

邮件:admin@example.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

https://www.zbipp.com/wp-content/uploads/2021/04/qrcode_for_gh_d95d7581f6db_430.jpg